چطور سرمایمون و 85 برابر بکنیم؟

 

دامداران سنتی چطور به این تعداد از دام رسیدند

دو نکته طلایی رو فراموش نکنی! با ۳۰ راس شروع کن و تعدادش رو به ۲۵۶۰ راس برسون .

البته خوراک رو باید از قبل تهیه کرده باشید

چطوری در شش سال سرمایه تون و ۸۵ برابر بکنید؟

توی شیش سال سرمایه تون و ۸۵ برار کنید برای این کار فقط لازم که شما یک فلش بک بزنید به دامداران قدیمی دامداران سنتی که الان تعداد راس بالایی دارند ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰ راس دام دارند .

خب این دامداران چطوری به اینجا رسیده اند و از طریق دامداری داشتی به این تعداد دام بالا رسیده اند .

یک مثال:

یک مثال میخواهم براتون بزنم و از طریق اون مثال تشریح کنم و شفاف کنم.

که دامداران سنتی چطور به اون تعداد دام رسیدند؟ 

مثلا شما با ۳۰ راس بخواهید دامداری را شروع کنید ۲۵ راس ماده و ۵ راس گوسفند نر بعد از ۶ سال فکر میکنید تعداد این دام ها چقدر میشود میشه ۲۵۶۰ راس زمان نه کوتاهی و زیاد بلند همان ۲۵۶۰ راس خیلی عدد بالایی است.

شما با ۲۵ راس ماده و ۵راس نر میتوانید بعد از سال اول ۲۵ راس ماده و ۲۵ راس بره نر داشته باشید یعنی ۵۰ راس بره زایی داشته باشید .

سال بعد شما آن ۲۵ راس بره ماده را نگه میدارید ۲۵ راس بره نر را میفروشید با ۲۵ راس بره ماده با ۲۵ راس که از قبل داشتید ۵۰ راس گوسفند ماده دارید .

خب این ۵۰ راس گوسفند ماده نیاز به ۱۰ راس گوسفند نر دارد یعنی ۵ راس هم شما نر اضافه میکنید به گله و قوچ اضافه میکنید که مجموع ۵۰ راس ماده و ۱۰ راس گوسفند نر.

خب این ۵۰ راس برای شما ۵۰ راس گوسفند ماده و ۵۰ راس گوسفند نر برایتان میاورد.

دفعه بعد شما ۵۰ راس گوسفند نر را میفرو شید ۵۰ راس گوسفند ماده را نگه میدارید بعلاوه ۵۰ راس گوسفند ماده قبل اخر سال سوم تعداد گوسفند های ماده شما میشود .

۱۰۰ راس که ۱۰ راس هم باید به گوسفند های نر تان اضافه کنید در مجموع ۲۰ راس هم قوچ دارید در مجموع ۱۰۰ راس هم ماده و ۱۰۰ راس نر دارید به صورت میانگین ما بره زایی را ۵۰ درصد ماده و ۵۰ درصد نر درنطر میگیریم .

و درنهایت شما بعد از ۶سال ۸۰۰ راس میش و ۱۶۰ راس قوچ ۸۰۰ بره نر ۸۰۰بره ماده دارید در مجموع میشود ۲۵۶۰ راس راهکار این که این تعداد دام زیاد را بدست بیاوریم چی؟

که دامداران سنتی از این روش استفاده میکنند.

دوتا قانون اساسی و چندتا نکات ریز دارد

نکته اول 

حتما گله دوقلو زا داشته باشید .

اگر گله تان دوقلو زا نباشه نمیتوانید به این تعداد برسید پس اصلاح گله کنید و از نژاد دوقلوزا استفاده کنید .

مثل رومانوف و ژن های هترو و همو یا نژاد های مختلفی که دوقلو زا داشته باشه در گله تان .

البته اگر بخواهید به روش سنتی گوسفندتان آبستن بشن وگرنه شما میتوانید با روش تلقیح مصننوعی حذف کنید .

قوچ های نرتان را از گله و گوسفند های ماده تان را از طریق تلقیح مصنوعی آبستن کنید 

نکته دوم

استفاده از هم زمان سازی در گله است تا زمان زایش همه ی گوسفندانتان توی یک هفته زایش داشته باشن .

و این کارتان را خیلی خیلی راحت میکند 

نکته سوم

جیره مناسب آن گوسفندان را بهشان بدهید جیره دوقلو زایی بهشون بدهید.

جیره میش های شیرده که بتوانند توانایی داشته باشند شیر بدهند به بره ها جیره مناسب بره های ماده بدهید .

که راحت تر و سریع تر رشد کنند و آماده آبستنی شوند 

نکته چهارم

حتما مدیریت بره های تازه متولد شده را داشته باشید.

تا تلفات بره هاتون کاهش پیداکنه و از آن طرف تعداد دوقلوزایی ثابت بماند و حفظ شود 

نکته پنجم

توجه به بیماری های گوسفند است حتما حتما از مشاوره های دامپزشک استفاده کنید 

موفق و پیروز باشید 

 

 

اینستاگرام اسمارت شیپ

بهتون پیشنهاد میدهم مطالب زیر و از دست ندهید :

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.