کنسانتره چیست؟

کنسانتره چیست؟

خوراک گوسفندان شامل ۲ بخش علوفه ای و کنسانتره ای می شود کنسانتره می تواند شامل جو ، ذرت ، تفاله چغندر ، سبوس ، کنجاله سویا و… باشد