چطور سرمایمون و 85 برابر بکنیم؟

 

دامداران سنتی چطور به این تعداد از دام رسیدند

دو نکته طلایی رو فراموش نکنی! با ۳۰ راس شروع کن و تعدادش رو به ۲۵۶۰ راس برسون .

البته خوراک رو باید از قبل تهیه کرده باشید

ادامه مطلب